Thalassemia-Pune

TSPC & Rudhir - The lifeline

Annual Health Check Up Program at discounted rate- थॅलेसेमिया सोसायटी पुणे चैप्टर तर्फे सवलतीच्या दरात वार्षिक आरोग्य तपासणी उपक्रम

अधिक माहितीसाठीः - For More Information 📞- 844-671-6162 (between 10am-2pm) (सकाळी १० ते दुपारी २ दरम्यान)
We , Rudhir - The lifeline - thalassemia Daycare are conducting HLA Camp on 19 feb 2023 . Free of cost for thalassemia patient.

Criteria : Thalassemia Major on regular transfusion. Age < 12 years.

Date : 19 Feb 2023
Time : 10 -1 PM

Address :
Rudhir- The lifeline comprehensive daycare
Second floor
Sanjeevan hospital
Off Karve road
Pune

Contact:Dr. Liza - 9978890209
प्रिय रुग्ण व पालक,

थॅलेसेमिया सोसायटी पुणे चैप्टर तर्फे सवलतीच्या दरात वार्षिक आरोग्य तपासणी उपक्रमाची घोषणा करण्यात येत आहे. रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे येथे चाचण्या करावयाच्या आहेत.
रुबी हॉलला भेट दिल्यावर कृपया पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळेत प्रथम मजल्यावर नीलम मॅडमला भेट द्या.

रुबी हॉलमध्ये टीएसपीसीचे ओळखपत्र दाखवने अनिवार्य आहे. आपल्याकडे टीएसपीसी ओळखपत्र कार्ड नसल्यास प्रथम टीएसपीसी कार्यालयाला भेट द्या. या चाचन्या 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2019 या दिवसामद्ये करूंन घ्यायच्या आहेत.

1. रक्त चाचण्या

- 10 वर्षाखालील वय -> 75% सूट - सवलती नंतर भरावयाची रक्कम रू. 987

- वय 10 ते 14 वर्ष -> 75% सूट - सवलती नंतर भरावयाची रक्कम रू. 1288

- 14 वर्षांपेक्षा जास्त (पुरुष) -> 75% सूट - सवलती नंतर भरावयाची रक्कम रू. 1825

- 14 वर्षांहून जास्त (महिला) -> 75% सूट - सवलती नंतर भरावयाची रक्कम रू. 2146

2. टी 2 एमआरआय 50% सूट    ~ सवलती नंतर भरावयाची रक्कम रू. 2000  

3. डेक्सा स्कॅन [10 वर्षांपेक्षा जास्त] 65% सूट      ~ सवलती नंतर भरावयाची रक्कम रू. 1250  

4. 2 डी ईको [10 वर्षापेक्षा जास्त] 65% सूट       ~ सवलती नंतर भरावयाची रक्कम रू. 1050

अधिक माहितीसाठीः - 📞 थॅलेसेमिया सोसायटी पुणे अध्याय (टीएसपीसी) ८४४-६७१-६१६२ (सकाळी १० ते दुपारी २ दरम्यान)


Dear Patients/Parents,

TSPC is happy to announce much awaited Annual Health Check up program at discounted rate.

Tests to be done at Ruby Hall Clinic, Pune. Once you visit Ruby Hall, please meet Neelam madam on 1st Floor at Pathology lab.

TSPC ID card is mandatory to show at Ruby Hall. If you do not have TSPC ID card , first visit TSPC office.

Time : 1st Dec to 31st Dec 2019

1. Blood Tests

- Age below 10 yrs --> 75% discount - Patient to pay Rs. 987

- Age 10 to 14 yrs --> 75% discount - Patient to pay Rs. 1288

- Above 14 yrs ( Male ) --> 75% discount - Patient to pay Rs. 1825

- Above 14 yrs ( Female ) --> 75% discount - Patient to pay Rs. 2146

2. T2 MRI - 50% discount ~ Patient to pay Rs. 2000

3. Dexa Scan [ Above 10 yrs ] - 65 % discount ~ Patient to pay Rs. 1250

4. 2D Echo [ Above 10 yrs ] - 65% discount ~ Patient to pay Rs. 1050

For more details:- 📞 Thalassemia Society Pune Chapter(TSPC) 844-671-6162 (between 10am-2pm)